O'quvchini boshqa ta'lim muassasasiga o'tkazish


Xizmatdan foydalanish uchun One ID orqali kirish talab etiladi.