Xalq ta'limi sohasida

interaktiv xizmatlar portali

Yagona portal Xalq ta'limi vazirligi tomonidan ko'rsatiladigan, shu jumladan pulli asosda ko'rsatiladigan interaktiv davlat xizmatlaridan erkin foydalanishning portali hisoblanadi.